Het Mantelzorgcompliment

Het verlenen van mantelzorg is intensief. De gemeente waardeert dan ook graag elke mantelzorger in Dijk en Waard via het Mantelzorgcompliment. Wonen Plus Welzijn regelt alles rondom dit compliment voor volwassenen vanaf 18 jaar en MET Dijk en Waard  voor jonge mantelzorgers van 8 tot 18 jaar.

Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Het gaat om onbetaalde hulp. Gebruikelijke hulp valt niet onder mantelzorg. Gebruikelijke hulp of zorg is de dagelijkse zorg die huisgenoten elkaar bieden omdat zij een huishouden delen. Zij zijn dan samen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de boodschappen en het huis schoonhouden.

Vrijwilligerswerk valt ook niet onder mantelzorg. Een vrijwilliger helpt iemand in georganiseerd verband, bijvoorbeeld via een stichting of goed doel. Om in aanmerking te kunnen komen voor het compliment gelden de criteria zoals hieronder beschreven.

Voorwaarden en criteria 

1.De zorgvrager (degene die langdurig zorg nodig heeft) woont in de gemeente Dijk en Waard en ontvangt mantelzorg. De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Dijk en Waard wonen.

2.De mantelzorger heeft 3 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg verleend.    

3. U kunt geen zorgvrager en mantelzorger tegelijk zijn. Hierin gaat het om zorgen voor elkaar.

4. De aanvraag kan vanaf 1 november tot 31 december 2024 worden ingediend.

5. De mantelzorger kan één keer per jaar het compliment aanvragen, los van het aantal zorgvragers waaraan de mantelzorg zorg verleend.

Voldoet u voor het afgelopen jaar 2024 aan de criteria, dan komt u in aanmerking voor het compliment. 

 

 

Aanvragen van het compliment

U kunt het compliment vanaf november t/m december via deze website digitaal aanvragen. Indien u liever een formulier met de hand wilt invullen, mailen, opsturen of langsbrengen, is dat ook mogelijk.

Vanaf 1 november kunt u het mantelzorgcompliment over 2024 aanvragen.
 

Verloop van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden, dan wordt het bedrag gestort op uw rekening. Er kan voor controle telefonisch contact met u worden opgenomen. De uitbetaling vindt eind januari plaats. 


 

 

Contact Dijk en Waard

Meer weten? Neem contact met ons op.