Mantelzorgondersteuning

Mantelzorg is meestal langdurig en kan intensief zijn. De hulp bestaat uit verzorging maar kan ook hulp bij dagelijkse activiteiten zijn. Door mantelzorg kan de ander zich redden, thuis blijven wonen en meedoen aan de samenleving. Het Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning aan mantelzorgers. Zij kunnen hier terecht voor informatie en persoonlijk advies, informatieve bijeenkomsten en bij de lotgenotencontactgroep.

Deelgenotengroep
In de deelgenotengroep krijgen mantelzorgers de gelegenheid hun ervaringen uit te wisselen over de zorg en steun die zij geven aan familie en/of bekenden. Besproken wordt hoe draagkracht en draaglast in evenwicht kan komen of blijven, de steun die men ervaart en welke steun nog gewenst is. De bijeenkomsten bestaan uit informatie, uitwisseling en een stukje ontspanning. De onderwerpen sluiten aan op de wensen en behoeften van de groep. Er zijn geen kosten aan verbonden. Elke bijeenkomst is deskundige begeleiding aanwezig vanuit Wonen Plus Welzijn.

De bijeenkomsten in Langedijk zijn elke eerste vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur in het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 in Oudkarspel. In Heerhugowaard zijn deze elke derde vrijdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur aan de Rozenlaan 2.
 

Dag van de mantelzorg
Jaarlijks op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop we mensen verrassen die zorgen voor een ander. Mantelzorg is niet vanzelfsprekend, dus ook Wonen Plus Welzijn maakt hier samen met u als mantelzorger een mooie dag van.
 

MantelzorgNL
MantelzorgNL is dé landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich in in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Voor meer informatie, zie: MantelzorgNL
 

Respijtzorg
Respijtzorg is een ander woord voor 'op adem kunnen komen'. Het is planbare zorg voor mantelzorgers. Bent u mantelzorger en wilt u graag een paar uur, een dag of langer vrij van de zorg voor uw naaste, dan zijn er verschillende mogelijkheden. De welzijns-consulent van Wonen Plus Welzijn is op de hoogte van alle opties en kan kijken wat het beste bij u past binnen de gemeente Dijk en Waard en omgeving. U kunt ook een kijkje nemen op www.mantelzorgvrij.nl. Op deze site staan verschillende aanbiedingen van planbare zorg. Respijtzorg is soms gratis, soms worden kosten vergoed en soms wordt een eigen bijdrage gevraagd. De kosten hangen af van de soort zorg die uw naaste nodig heeft, van de gemeente waar uw naaste woont en van de respijtvoorziening van uw keuze. 

 

Mantelzorgcompliment
Daarnaast verzorgt Wonen Plus Welzijn voor de gemeente het jaarlijkse mantelzorgcompliment. Het verlenen van mantelzorg is zeker niet vanzelfsprekend. De gemeente reikt dan ook graag jaarlijks het zogeheten Mantelzorgcompliment uit aan een ieder die in gemeente Dijk en Waard woont en intensief ondersteuning biedt aan een naaste.


Voor informatie over het mantelzorgcompliment en de criteria en voorwaarden, klik hier

 

Mantelzorgbijeenkomsten
Het Behouden Huis en Wonen Plus Welzijn werken al enige tijd samen wanneer het gaat om mantelzorgondersteuning. Zo is er vier keer per jaar een bijeenkomst in het Behouden Huis, met informatie gekoppeld aan een thema. Er is gelegenheid tot ontspanning en onderling contact. Na afloop wordt genoten van een gezamenlijke maaltijd. De thema’s worden gekozen aan de hand van behoeften vanuit de mensen zelf, regelmatig inspelend op de actualiteit. Voor de data van de komende bijeenkomsten, neem contact met ons op via onze servicepunten. 

 

Contact Dijk en Waard

Meer weten? Neem contact op met onze servicepunten.