Image

Leefbaarheidsonderzoek Anna Paulowna gestart

Gepubliceerd: 31 mei 2024

Alle inwoners van  Anna Paulowna hebben een brief op de deurmat gehad. In deze brief wordt opgeroepen om mee te doen aan het Leefbaarheidsonderzoek.
In de brief staat een code om via de website www.wonenpluswelzijn.nl een vragenlijst in te vullen. Dit kan ook via de QR code.

Als het niet digitaal lukt, is de vragenlijst op te halen bij Ma-d’r-Liefjes, Molenvaart 37 of het Servicepunt Wonen Plus Welzijn in Keijzershoff.

Het doel van het Leefbaarheidsonderzoek is inventariseren wat nodig is in Anna Paulowna. Het is belangrijk om te zorgen dat het dorp toekomstbestendig blijft voor zowel jong als oud. De vragenlijst gaat o.a. over onderwerpen veiligheid, welzijn, wonen en voorzieningen.

Uitkomsten worden gedeeld tijdens de bewonersavond op woensdagavond 10 juli in de raadszaal van MFA de ontmoeting, De Verwachting vanaf 19.30 uur.

En er is ook een speciale jongerenenquête en -bijeenkomst op woensdag 3 juli in het sportcafé van Sportcentrum Veerburg, Sportlaan 21 vanaf 19.30 uur. De kaart met QR code voor het invullen van deze enquête zal op diverse plaatsen worden verspreid.

De partijen die dit Leefbaarheidsonderzoek hebben uitgezet zijn: betrokken inwoners uit Anna Paulowona, gemeente, Incluzio, LSBO-HK, Team Sportservice, Hollands Kroonse Uitdaging en Wonen Plus Welzijn.

Voor vragen over het Leefbaarheidsonderzoek is kwartiermaker Marika de Jager te benaderen via mailadres m.dejager@wonenpluswelzijn.nl of telefonisch 06 – 46 06 63 17.

Overig nieuws