Image

Preventief Seniorenonderzoek Hollands Kroon afgerond

Gepubliceerd: 20 juni 2024

Meer dan 1000 enquêtes zijn er ingevuld en ingeleverd voor dit onderzoek! Dit is een respons van 22,61%. Hierdoor kunnen we zeggen dat de uitkomsten zeer representatief zijn. De enquête is onderverdeeld in een aantal thema’s, te weten; Wonen, bewegen, huishouden & hulp, inkomen & financiën, eenzaamheid, mantelzorg en algehele gezondheid. Ook is deze keer het onderwerp ‘vallen’ extra toegevoegd. De uitkomsten zijn over het algemeen positief. Senioren geven maar liefst gemiddeld een 7,3 aan hun algehele gezondheid!

Met alle hulp en het harde werk van een aantal VOA’s (Vrijwillig Onafhankelijk Adviseurs) zijn er rond de 360 senioren in Hollands Kroon thuis bezocht. Een grote meerwaarde, daar dit een tweeledige werking heeft; zowel signalerend als preventief.

Wonen Plus Welzijn en de Lokaal Samenwerkende Belangenorganisaties Ouderen Hollands Kroon (LSBO-HK), hebben de volledige rapportage kunnen overhandigen aan M. van Gent, wethouder Sociaal Domein gemeente Hollands Kroon. Alle resultaten worden tevens gedeeld met alle organisaties die betrekking hebben op de uitkomsten. Zo kunnen we gezamenlijk zorgen voor het verhogen van het welzijn van veel senioren in de gemeente.

Meer informatie over dit onderzoek is te verkrijgen bij Marleen Mulder, welzijnsconsulent Wonen Plus Welzijn (m.mulder@wonenpluswelzijn.nl)

Kijk hier of op de website van LSBO-HK (https://www.lsbo-hollandskroon.nl) om de rapportage in te zien.

Overig nieuws